«Τραγουδάμε για τον τόπο μας» – Προτάσεις για σχολικές δράσεις


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 60158/Γ2/16-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ049-ΒΓ3) του Υπουργείου Παιδείας

Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να ενημερώνονται για προτάσεις σχετικές με προορισμούς εκπαιδευτικών εκδρομών στην χώρα μας, μέσω της ψηφιακής διαδραστικής πλατφόρμας «ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ», η οποία λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://schools-go-greece.gr.
Η ψηφιακή πλατφόρμα περιλαμβάνει ήδη σημαντικό ψηφιακό υλικό που δημιούργησαν και κατέθεσαν οι σχολικές μονάδες σε προηγούμενες δράσεις.
Επίσης, η ψηφιακή πλατφόρμα μπορεί να παράσχει εφεξής και τη δυνατότητα στα πιστοποιημένα μέλη της, μέσω της υπηρεσίας βίντεο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, να υποβάλουν τα βίντεό τους στo πλαίσιο της δράσης: «Τραγουδάμε για τον τόπο μας».

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares