Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε πρότυπα και πειραματικά σχολεία, σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας Από το σχολικό έτος 2021-2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 2614/27-04-2021 (ΑΔΑ: 6Η0Τ46ΜΤΛΗ-ΙΗΗ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Τοποθετούμε σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς με θητεία ή/και παράταση θητείας σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, καθώς και τους χαρακτηριζόμενους ως υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, ως ακολούθως:

Α. Εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται βάσει της διάταξης της περίπτωσης (α) της παρ.4 του άρθρου 62 του Ν.4692/2020, κατά απόλυτη προτεραιότητα, πριν από τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης:

Β. Εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται ως υπεράριθμοι:

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares