Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας

ΑΔΑ: 7ΜΔΝ4653ΠΣ-Ρ6Ν – Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας (αφορά στον εκπαιδευτικό  Μητσόπουλο Ιωάννη, κλάδου ΠΕ19) – σχετικό έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο