Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής.

ΑΔΑ: ΩΒΚΓ4653ΠΣ-ΞΓΝ – Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής.

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο