Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Απόφαση 4531/14-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΘ16465ΦΘ3-0Δ8) της ΔΔΕ Φλώρινας

Τοποθετούμε σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Φλώρινας, βάσει της αριθμ. 136713/Ε2/03-09-2015 Υπουργικής Απόφασης, αναδρομικά από 04-09-2015 μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο