Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΩΡ04653ΠΣ-ΕΩΚ – Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο