Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μουσικών Ειδικεύσεων, Πλήρους και Μειωμένου Ωραρίου.

ΑΔΑ: 641Β4653ΠΣ-ΕΨΤ – Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μουσικών Ειδικεύσεων, Πλήρους και Μειωμένου Ωραρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο