Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου

ΑΔΑ: 9ΩΩΣ4653ΠΣ-ΕΟΨ – Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο