Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου

ΑΔΑ: 7Σ1Α4653ΠΣ-ΝΕ2 – Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο