Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου

Έγγραφο 5353/26-09-2016 (ΑΔΑ: 6Ο5Χ4653ΠΣ-26Δ) – Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου (σχετικό έγγραφο)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο