Τοποθέτηση Αναπληρωτών Διευθυντών σε κενούμενες θέσεις σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας H θητεία τους ξεκινά από 01-09-2022

Η θητεία τους ξεκινά από 01-09-2022 και λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) και σε κάθε περίπτωση έως και την 31η-08-2023 (σχολικό έτος 2022-2023).

Μετάβαση στο περιεχόμενο