Τοποθέτηση Αναπληρωτή Υποδιευθυντή στο Γυμνάσιο Αμυνταίου Για το χρονικό διάστημα απουσίας της Υποδιευθύντριας του Σχολείου


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 4261/01-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΛ746ΜΤΛΗ-ΣΔΞ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Τοποθετούμε στη θέση του Αναπληρωτή Υποδιευθυντή με δικαίωμα λήψης επιδόματος θέσης ευθύνης στο Γυμνάσιο Αμυνταίου, τον κ. Λαζαρίδη Κωνσταντίνο του Χρήστου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, για το χρονικό διάστημα απουσίας της Υποδιευθύντριας του Γυμνασίου Αμυνταίου, κ. Μπούτσκου Λεμονιάς του Γεωργίου, εκτός εάν προηγηθεί η επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021).

[…]

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares