Τοποθέτηση Αναπληρωτή – διαθέσεις μονίμων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 6470/02-11-2016 (ΑΔΑ: Ω9Ξ54653ΠΣ-ΣΡΞ – Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου) αφορά στον εκπαιδευτικό Όρλη Αθανάσιο, κλ. ΤΕ01.02 – σχετικό έγγραφο

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5465/30-09-2016 (ΑΔΑ: 6ΘΒ14653ΠΣ-ΗΘΚ – Τροποποίηση Ωρών Διάθεσης Εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας) αφορά στους εκπαιδευτικούς Καδόγλου Τριανταφυλλιά και Τομάρα Μαρίνα κλ. ΠΕ05 – σχετικό έγγραφο

 

 

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο