Τοποθετήσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις διαθέσεων αναπληρωτών ειδικής αγωγής

ΑΔΑ: 6ΘΨΔ4653ΠΣ-Π12 – Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου Ειδικής Αγωγής.

ΑΔΑ: Ψ6324653ΠΣ-ΜΒ0 – Τροποποίηση τοποθέτησης και ανάκληση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής.

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο