Τοποθετήσεις και διαθέσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσλήφθηκαν σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας στις 1/9/2022 Οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 5/9/2022 έως και την Τρίτη 6/9/2022


άκουσε το άρθρο

Ανακοινώνεται ο πίνακας με τις τοποθετήσεις και διαθέσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσλήφθηκαν σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας στις 1/9/2022.

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 5/9/2022 έως και την Τρίτη 6/9/2022 στη σχολική μονάδα που αναφέρεται στη στήλη ΣΧ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ –> ΝΑΙ, προσκομίζοντας στον/ην Διευθυντή/τρια τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τα οποία έχουν ενημερωθεί με email από τη ΔΔΕ Φλώρινας.

Πίνακας τοποθετήσεων και διαθέσεων αναπληρωτών 3.9.2022

Share and Enjoy !
Shares