Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ03, ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04

ΑΔΑ: 6ΥΧΓ4653ΠΣ-ΓΜ4 – Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ03, ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04.

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο