Το βιβλίο «Όλα από την αρχή» θα διανεμηθεί δωρεάν στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Προκειμένου να αξιοποιηθεί ανάλογα από μαθητές και εκπαιδευτικούς

Έγγραφο 7150/ΓΔ4/20-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετικό αίτημα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘ γνωστοποιεί ότι το βιβλίο με τίτλο: «Όλα από την αρχή-Everything from scratch», έκδοση του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας και της UNICEF, του 2021, κρίνεται παιδαγωγικά κατάλληλο και εγκρίνεται η διανομή του στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η αξιοποίησή του από εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η έκδοση του βιβλίου « Όλα από την αρχή» (σε κείμενα της Ελένης Κατσαμά και εικονογράφηση Μυρτώς Δεληβοριά) πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΚΕΘΙ, με αφετηρία τη «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας», και με τη συγχρηματοδότηση του Κέντρου και της UNICEF.

Το βιβλίο περιλαμβάνει τις ιστορίες τριών αγοριών, που σχετίζονται με μορφές έμφυλης και σεξουαλικής βίας. Οι ιστορίες είναι γραμμένες στην ελληνική και αποδίδονται σε τρεις ακόμη γλώσσες: την αγγλική, την αραβική και τη φαρσί. Στόχος της έκδοσης είναι αφενός να καταδείξει τα έμφυλα στερεότυπα που σχετίζονται με τις συμπεριφορές, τους ρόλους και τις προσδοκίες που αποδίδονται στα αγόρια, και, πολλές φορές, συνδέονται με βίαιες συμπεριφορές, και αφετέρου να επισημάνει ότι είναι σημαντικό τα θύματα να καταγγέλλουν τα περιστατικά βίας, ενώ μπορούν να απευθύνονται στις σχετικές δομές υποστήριξης και προστασίας των θυμάτων έμφυλης βίας (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες Φιλοξενίας κ.ά.).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το βιβλίο θα διανεμηθεί με πρωτοβουλία και ευθύνη του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, δωρεάν στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ένα αντίτυπο ανά σχολική μονάδα), προκειμένου να αξιοποιηθεί ανάλογα από μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς.

Η χρήση του βιβλίου μπορεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό των στόχων του προγράμματος σπουδών, σε σχέση με την καλλιέργεια στάσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πρόληψη των έμφυλων διακρίσεων και της βίας. Μπορεί να αξιοποιηθεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο διδασκαλίας γνωστικών αντικειμένων (ενδεικτικά αναφέρονται «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή»-Γ’ Γυμνασίου, «Πολιτική Παιδεία»-Α’ Λυκείου κλπ). Εντέλει, είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών να το χρησιμοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, προαιρετικά και κατά την κρίση τους, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Παιδαγωγικής Ευθύνης της σχολικής μονάδας.

Το βιβλίο θα αποσταλεί από το ΚΕΘΙ στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου και μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες προκειμένου να τα προμηθευτούν. Επίσης, το εν λόγω βιβλίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του ΚΕΘΙ και οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό μέσω του συνδέσμου https://www.kethi.gr/ekdoseis/ola-apo-tin-arhi.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο