Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023 για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ Πότε θα διεξαχθούν οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψήφιους των ΤΕΦΑΑ

Απόφαση Φ253.2/109189/Α5/08-09-2022 (ΑΔΑ: 6Λ6Γ46ΜΤΛΗ-ΡΚΘ) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, έτους 2023

Β. Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας, έτους 2023

Γ. Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων, έτους 2023, για εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους

Δ. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2023

[…]

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο