Το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2022 για τους υποψήφιους των ΓΕΛ Αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ253.2/95620/Α5/29-7-2022 (ΑΔΑ: 9Η2Μ46ΜΤΛΗ-2ΓΨ) του Υπουργείου Παιδείας

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται το πρόγραμμα:

Α) των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων ΓΕΛ

Β) των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και

Γ) της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας (αγωνίσματα) των υποψηφίων των επαναληπτικών εξετάσεων για τα ΤΕΦΑΑ.

[…]

Διαβάστε την απόφαση