Το Πρόγραμμα Σπουδών για τα Λατινικά Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Ισχύει από το σχολικό έτος 2021-2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 75306/Δ2/24-06-2021 (ΦΕΚ 2942/Β/05-07-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Λατινικών της Γ΄ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών ορίζεται ως εξής:

Α. Η φυσιογνωμία του μαθήματος των Λατινικών

Β. Σκοποθεσία της διδασκαλίας

  • Γενικός σκοπός
  • Γενικοί στόχοι
  • Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Γ. Διδακτική πλαισίωση και σχεδιασμός μάθησης

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares