Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου Θα ισχύσει για το σχολικό έτος 2021-2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 94207/Δ2/29-07-2021 (ΦΕΚ 3791/Β/13-08-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου ως εξής:

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Διαβάστε την απόφαση

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ


Σημείωση Συντάκτη :

Το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ημερήσιου Γυμνασίου σε σχέση με το προϊσχύον έχει τις εξής αλλαγές:

  1. Προστίθεται σε κάθε τάξη μία (1) ώρα εβδομαδιαίως για το μάθημα «Εργαστήριο Δεξιοτήτων»
  2. Προστίθεται μία ώρα επιπλέον στο μάθημα «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της Γ’ Γυμνασίου και το μάθημα από δίωρο γίνεται τρίωρο
  3. Το συνολικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Α΄ και Β’ Τάξης θα είναι πλέον 33 από 32 ώρες και το αντίστοιχο για την Γ’ Τάξη αυξάνεται σε 34 από τις 32 ώρες .
Share and Enjoy !
Shares