Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Ισχύει από το σχολικό έτος 2021-2022

Απόφαση 118380/Θ2/21-09-2021 (ΦΕΚ 4438/Β/25-09-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τα Ωρολόγια Προγράμματα των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων ως εξής:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων

[…]

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

[…]

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β’ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

[…]

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ’ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

[…]

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 04-10-2021

Στο ΦΕΚ 4569/Β/02-10-2021 έγινε διόρθωση της ανωτέρω ΥΑ σε ό,τι αφορά στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ ‘ Λυκείου. Η διόρθωση έγινε για τα “κόντρα μαθήματα” (Μαθηματικά και Ιστορία)

Μετάβαση στο περιεχόμενο