Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα της Β’ τάξης του τριετούς φοίτησης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Απόφαση 130251/Δ2/31-7-2018 (ΦΕΚ 3539/Β/21-8-2018, ΑΔΑ:Ω53Χ4653ΠΣ-ΝΨΦ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, καθορίζεται ως εξής:

Για τα παραπάνω μαθήματα ισχύουν τα Προγράμματα Σπουδών της B΄ τάξης του Ημερήσιου ΓΕΛ.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο