Το καθηκοντολόγιο στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με όλες τις αλλαγές, κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο

ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002)

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων.

Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις :

α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003)

β) ΥΑ 132947/Γ6/27-11-2003-(ΦΕΚ 1809/Β/4-12-2003)

γ) ΥΑ 146737/Γ4/23-12-2003 (ΦΕΚ 47/Β/16-1-2004)

δ) ΥΑ 33240/Γ6/1-4-2005 (ΦΕΚ 470/Β/11-4-2005)

ε) ΥΑ Φ353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005-(ΦΕΚ 1461/Β/20-10-2005)

στ) ΥΑ Φ353.1/135/147696/Δ1/21-12-2007-(ΦΕΚ 2487/Β/31-12-2007)

ζ) ΥΑ 84172/ΙΒ/13-7-2010 (ΦΕΚ 1180/Β/6-8-2010)

η) ΥΑ Φ.353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 (ΦΕΚ 2214/Β/27-7-2012)

θ) ΥΑ Φ.353.1/10/58660/Δ1/26-4-2013 (ΦΕΚ 1185/Β/15-5-2013)

ι) ΥΑ Φ.353.1/28/126721/Δ1/11-9-2013 (ΦΕΚ 2341/Β/20-9-2013)

ια) ΥΑ Φ.353.1/3/10591/Δ1/27-1-2014 (ΦΕΚ 192/Β/31-1-2014)

Διαβάστε την ΥΑ με όλες τις αλλαγές της μέχρι 8-2-2014

Σχολιάστε




Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο