Το ΙΕΠ ζητά από τους εκπαιδευτικούς να συμπληρώσουν ανατροφοδοτικό ερωτηματολόγιο σχετικό με την Τράπεζα Θεμάτων Προκειμένου να προβεί στις αναγκαίες βελτιωτικές παρεμβάσεις, καθώς επίσης στον ακριβέστερο σχεδιασμό του έργου


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 77807/Ε3/24-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υποστήριξε επιστημονικά και τεχνικά την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, κατά την εφαρμογή της για πρώτη φορά στις Προαγωγικές Εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου 2022 κάθε τύπου Λυκείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 173678/ΓΔ4/22-12-2020 (ΦΕΚ 5787/Β/30-12-2020).

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο φορέας προτίθεται να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών, μέσω ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους δίδαξαν στην Α΄ ή/και στην Β΄ τάξη Λυκείου, καλούνται να συμμετάσχουν στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, ακολουθώντας τον σύνδεσμο http://iep.edu.gr/el/anatrofodotisi.

Στόχος είναι η λήψη ανατροφοδότησης από την εκπαιδευτική κοινότητα προκειμένου το ΙΕΠ να προβεί στις αναγκαίες βελτιωτικές παρεμβάσεις και στον ακριβέστερο και ποιοτικότερο σχεδιασμό, ενόψει και της επέκτασης, από το σχολικό έτος 2022-2023, της εφαρμογής της Τράπεζας Θεμάτων στη Γ΄ Λυκείου.

Διαβάστε το έγγραφο 77807/Ε3/24-06-2022

Διαβάστε και το σχετικό 77861/Ε3/24-06-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares