Το ΙΕΠ ζητά από τους εκπαιδευτικούς να συμπληρώσουν ανατροφοδοτικό ερωτηματολόγιο σχετικό με την Τράπεζα Θεμάτων Προκειμένου να προβεί στις αναγκαίες βελτιωτικές παρεμβάσεις, καθώς επίσης στον ακριβέστερο σχεδιασμό του έργου

Έγγραφο 77807/Ε3/24-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υποστήριξε επιστημονικά και τεχνικά την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, κατά την εφαρμογή της για πρώτη φορά στις Προαγωγικές Εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου 2022 κάθε τύπου Λυκείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 173678/ΓΔ4/22-12-2020 (ΦΕΚ 5787/Β/30-12-2020).

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο φορέας προτίθεται να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών, μέσω ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους δίδαξαν στην Α΄ ή/και στην Β΄ τάξη Λυκείου, καλούνται να συμμετάσχουν στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, ακολουθώντας τον σύνδεσμο http://iep.edu.gr/el/anatrofodotisi.

Στόχος είναι η λήψη ανατροφοδότησης από την εκπαιδευτική κοινότητα προκειμένου το ΙΕΠ να προβεί στις αναγκαίες βελτιωτικές παρεμβάσεις και στον ακριβέστερο και ποιοτικότερο σχεδιασμό, ενόψει και της επέκτασης, από το σχολικό έτος 2022-2023, της εφαρμογής της Τράπεζας Θεμάτων στη Γ΄ Λυκείου.

Διαβάστε το έγγραφο 77807/Ε3/24-06-2022

Διαβάστε και το σχετικό 77861/Ε3/24-06-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο