Το Γυμνάσιο ΛΤ Λαιμού επελέγη να συμμετάσχει στο έργο ERASMUS+KA3: «Reflecting 4 Change (R4C)» Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια μέχρι και τον Οκτώβριο του 2021

Έγγραφο 13196/Δ3/3-2-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΔΣ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξεις 55/2020 και 02/2021), μετά τη δήλωση ενδιαφέροντος των σχολικών μονάδων, ενέκρινε τη συμμετοχή στο έργο ERASMUS+KA3: «Reflecting 4 Change (R4C)», μέχρι και τον Οκτώβριο του 2021, των κάτωθι σχολικών μονάδων (ταξινομημένων κατά βαθμίδα και τύπο σχολείου και όχι αξιολογική σειρά):

Διαβάστε το έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ReflectingforChange (R4C)

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο