Το ΦΕΚ με την αλλαγή της μοριοδότησης της εισόδου στο Δημόσιο με την επετηρίδα


άκουσε το άρθρο

ΥΑ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.828/13-1-2014 (ΦΕΚ 44/Β/15-1-2014)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Διοοκητικής Μεταρρύθμισης με την οποία τροποποιείται η αρχική απόφαση  ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013 (ΦΕΚ 1992/Β/14-8-2013), ως προς την μοριοδότηση του τρόπου εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση.
Συγκεκριμένα η είσοδος με επετηρίδα βαθμολογείται με 15 μονάδες (αντί των 5) και εισάγεται νέα κατηγορία για αυτούς που ήταν διοριστέοι με βάση γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και επέλεξαν να διοριστούν μέσω κατάταξης στον πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία.

Διαβάστε το ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares