Τίτλοι Γλωσσομάθειας που γίνονται δεκτοί από το Δημόσιο

Τίτλοι Γλωσσομάθειας που γίνονται δεκτοί από το Δημόσιο και πώς αποδεικνύεται η εγκυρότητά τους

Διαβάστε ποιοι τίτλοι γλωσσομάθειας είναι αποδεκτοί από το Δημόσιο, πού κατατάσσονται στην κλίμακα “Γ2, Γ1, Β2, Β1” και πώς γίνεται η επικύρωσή τους.
Το έγγραφο είναι παράρτημα της ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ.7655/19-3-2013 (ΑΔΑ : ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ) εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τίτλοι Γλωσσομάθειας και πώς επικυρώνονται

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο