Τηλεδιασκέψεις της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε σχολεία για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο – Προγραμματισμός Δεκεμβρίου 2014

Έγγραφο 195609/Δ1/2-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της με αριθμ. 154819/Γ1/29-09-2014 (ΑΔΑ: ΩΙΕΩ9-ΦΟΡ) εγκυκλίου των Δ/νσεων Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. & Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο – Συνεργασία Υπ. Παιδείας & Υπ. Προστασίας του Πολίτη», σας κοινοποιούμε τον προγραμματισμό κατανομής των σχολικών μονάδων για την πραγματοποίηση των τηλεδιασκέψεων, από 04 Δεκεμβρίου 2014 έως και 18 Δεκεμβρίου 2014.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Ενημέρωση 19/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 06/05/1968(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]