Τηλεδιασκέψεις της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε σχολεία για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο – Προγραμματισμός Δεκεμβρίου 2014


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 195609/Δ1/2-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της με αριθμ. 154819/Γ1/29-09-2014 (ΑΔΑ: ΩΙΕΩ9-ΦΟΡ) εγκυκλίου των Δ/νσεων Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. & Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο – Συνεργασία Υπ. Παιδείας & Υπ. Προστασίας του Πολίτη», σας κοινοποιούμε τον προγραμματισμό κατανομής των σχολικών μονάδων για την πραγματοποίηση των τηλεδιασκέψεων, από 04 Δεκεμβρίου 2014 έως και 18 Δεκεμβρίου 2014.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares