Τι θα ισχύσει για την αξιολόγηση των μαθητών στα Γυμνάσια από το 2020-2021 Μετά τις νέες ρυθμίσεις βάσει του Ν. 4692/2020


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 107838/Δ2/20-8-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι στο ΦΕΚ 111/Α/12-06-2020 δημοσιεύτηκε ο νόμος υπ’ αριθμ. 4692/2020 με θέμα: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».

Το άρθρο 4 του Κεφαλαίου Α΄ και η παρ. 2 του άρθρου 61 του Κεφαλαίου Ε΄ του ανωτέρω νόμου αφορούν θέματα αξιολόγησης μαθητών Γυμνασίου.

Συγκεκριμένα τροποποιήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 126/2016 (ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου»

Επιπλέον στις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4610/2020 (άρθ. 61, παρ. 2) αναφέρονται τα εξής :
«2. Η περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 12 του πδ 126/2016, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 6 του άρθρου 4 του παρόντος, εφαρμόζεται στους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2020 – 2021 και εφεξής. Οι μαθητές που φοίτησαν στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου μέχρι και το σχολικό έτος 2019 – 2020 και δεν κρίνονται άξιοι απόλυσης μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις που θα διεξαχθούν πριν την έναρξη του διδακτικού έτους 2020 – 2021, δύνανται να προσέλθουν σε εξετάσεις επόμενου σχολικού έτους ή επόμενων σχολικών ετών, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10) και στην ύλη στην οποία εξετάζονται κατά το σχολικό έτος της εξέτασης οι μαθητές της Γ΄ τάξης.»

Διαβάστε το έγγραφο 107838/Δ2/20-8-2020

Διαβάστε το ΠΔ 126/2016 με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές του, όπως ισχύει σήμερα

 

Share and Enjoy !
Shares