Τι ισχύει στην περίπτωση που δεν κατατίθεται βαθμός για μαθητή του ΕΠΑΛ


άκουσε το άρθρο

Στο με αρ. πρωτ. Φ4/59791/Δ4/08-04-2016 έγγραφο του Α’ Τμήματος της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ αναφέρονται τα εξής:

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από το βαθμό του μαθήματος του άλλου τετραμήνου.

4. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εξεταστών. Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν προσέλθει στην εξέταση αυτή βαθμολογείται με βαθμό «κακώς» μηδέν (0)».

Αναδημοσίευση
Σπύρος Παπαχαρίσης | Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

Share and Enjoy !
Shares