Θερινή Ακαδημία Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Ανθρώπινα Δικαιώματα σε Δράση» – Ιούνιος 2015

Έγγραφο 17067/Η1/2-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Το The European Wergeland Centre σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Υπουργείο Παιδείας του Μαυροβουνίου καθώς κα με το Bureau for Educational Services στο Μαυροβούνιο θα διοργανώσουν τον Ιούνιο 2015 την Θερινή Ακαδημία Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Ανθρώπινα Δικαιώματα σε Δράση» (South East Europe Summer Academy Human Rights in Action).

Η Θερινή Ακαδημία προσφέρει εκπαίδευση, η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών τους, καθώς και των εκπροσώπων από ΜΚΟ ή ενώσεις γονέων, ώστε να υλοποιήσουν και να προωθήσουν τις αρχές και πρακτικές της «Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη» στα σχολεία και τις κοινότητές τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, η Ακαδημία έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών που θα συμμετάσχουν, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών στον τομέα αυτό.

Η φετινή Θερινή Ακαδημία θα λάβει χώρα στο Cetinje/Μαυροβούνιο από τις 19 έως τις 27 Ιουνίου 2015, συνδυάζει εκπαίδευση μιας εβδομάδας και μια 8μηνη online παρακολούθηση καθώς και προπαρασκευαστικές εργασίες. Οι συμμετέχοντες καλούνται να λάβουν μέρος στην Θερινή Ακαδημία ως ομάδα αποτελούμενη από 3 μέλη : δύο εκπρόσωποι του ίδιου σχολείου (ο διευθυντής της σχολικής μονάδας και ένας εκπαιδευτικός) μαζί με έναν εκπρόσωπο μιας ΜΚΟ ή έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

  • Γλώσσα εργασίας : ΑΓΓΛΙΚΑ
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
  • Υποβολή αιτήσεων: ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο :http://www.theewc.org/news/view/apply.for.the.regional.summer.academy.human.rights.in.action.2015/

Περισσότερες πληροφορίες για τη Θερινή Ακαδημία καθώς και για τον τρόπο συμμετοχής θα βρείτε στον ιστότοπο: http://www.theewc.org/

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο