Θεώρηση απολυτηρίων τίτλων και πιστοποιητικών σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης Ποιοι τίτλοι θεωρούνται από τις ΔΔΕ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 93237/Δ2/12-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

  1. Τα κάθε είδους ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση δημόσιας αρχής.
    Μόνο για το πιστοποιητικό στρατολογικής χρήσης, απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης (παρ. 6 άρθρο 111 του Ν. 1892/1990)
  2. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65/Α) «Τα απολυτήρια των Ιδιωτικών Ενιαίων Λυκείων θεωρούνται και επικυρώνονται από το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
    Επισημαίνεται ότι απαιτείται θεώρηση και των απολυτηρίων τίτλων των ισοτίμων ιδιωτικών Ενιαίων Λυκείων, καθώς στην ανωτέρω διάταξη δεν προβλέπεται εξαίρεση.

Θεώρηση απολυτηρίων τίτλων και πιστοποιητικών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 28-6-2015

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο 100758/Δ2/26-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Share and Enjoy !
Shares