Τελικοί αναμορφωμένοι πίνακες υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Μετά την υποβολή ενστάσεων επί των αρχικών πινάκων

Έγγραφο 3228/16-6-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας

Μετά από την αριθμ. 9/16-06-2015 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας με διευρυμένη σύνθεση για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., όπου εκδικάστηκαν οι ενστάσεις επί των πινάκων που ανακοινώθηκαν με το αριθμ. 3065/10-06-2015 έγγραφό μας, η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνει:

α) Τελικό αναμορφωμένο αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που πληρούν ή δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και
β) Τελικό αναμορφωμένο πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα.

Επισημαίνεται ότι από τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων έχουν αφαιρεθεί οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Ο τελικός αναμορφωμένος πίνακας αντικειμενικών μορίων

Ο τελικός αναμορφωμένος πίνακας πλήρωσης τυπικών προσόντων υποψηφίων Διευθυντών

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]