Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Σεμινάριο του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής μέχρι 28 Μαρτίου 2022

Έγγραφο 1694/21-03-2022 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν σεμινάριο το οποίο αποσκοπεί να παρουσιάσει έναν ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων μέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) θα ενισχυθούν, ώστε να διαχειρίζονται επιτυχέστερα, σε εκπαιδευτικό και μαθησιακό επίπεδο, τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία στη σχολική τάξη με έμφαση στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση (Artificial Intelligence in Education). Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που διδάσκουν σε Λύκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) κατά το σχολικό έτος 2021-2022 αποτελούν την ομάδα στόχο.

Υπεύθυνος σχεδίασης και υλοποίησης του σεμιναρίου θα είναι ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πληροφορικής Δυτικής Μακεδονίας κ. Δημήτριος Τζήμας.

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα σεμινάρια μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και 28-03-2022 μέσω της φόρμας: https://forms.gle/vHsumVxT3MsJHYte8

Το σεμινάριο αφορά στην υλοποίηση μαθημάτων σε ασύγχρονη και σύγχρονη μορφή (αποκλειστικά εξ αποστάσεως).

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα δηλώσουν συμμετοχή, θα λάβουν με email πρόσκληση για την εναρκτήρια e-συνάντηση στις 29-03-2022 και ώρα 19:00 – 20:00.

Διάρκεια υλοποίησης του σεμιναρίου: 29-03-2022 έως 22-05-2022.

Σύνολο ωρών: 50

Γενικοί Στόχοι

Οι εκπαιδευτικοί:

  • Να γνωρίσουν το βασικό θεωρητικό πλαίσιο του αντικειμένου της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση.
  • Να αποκτήσουν γνώσεις για τις αρχές, τους στόχους και τις κατευθύνσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση.
  • Να αξιοποιούν εργαλεία ή/και λογισμικά σχετικά με τη διδασκαλία της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί με σύγχρονες εξ αποστάσεως συναντήσεις αλλά και ασύγχρονη εκπαίδευση (https://eclass02.sch.gr/courses/9999907139) εκπαιδευτικό υλικό, συζητήσεις σε forum, ανεστραμμένη μάθηση και ανάθεση εργασιών. Ως κύρια θεωρία μάθησης θα χρησιμοποιηθεί η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (self-regulated learning).

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο