Τακτικές συνελεύσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων εκπαιδευτικών – Συνδικαλιστικές άδειες

Έγγραφο Φ.351.5/100/179629/Δ1/25-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 1264/1982, (ΦΕΚ 79 τ. Α΄), «Οι τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης…..»
Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω διάταξη, το συμφέρον των μαθητών και την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων, οι γενικές συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός χρόνου απασχόλησης.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο