Αλλαγή της απόφασης για τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ Θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Απόφαση Φ.253.1/97339/Α5/03-08-2022 (ΦΕΚ 4187/Β/08-08-2022, ΑΔΑ: 60Σ946ΜΤΛΗ-ΥΡΝ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε … ➜ περισσότερα

Πανελλαδικές 2022: Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ σε Σχολές Ενστόλων, ΑΕΝ και ΑΣΤΕ

Απόφαση Φ.153.1/99143/Α5/10-08-2021 (ΦΕΚ 3771/Β/13-08-2021) του Υπουργείου Παιδείας Καθορισμός των συντελεστών … ➜ περισσότερα

Οι συντελεστές βαρύτητας ανά Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο μάθημα για τις σχολές ενστόλων και τις ΑΣΤΕ Θα ισχύσουν για εισαγωγή στις σχολές αυτές από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής

Απόφαση Φ.253.1/62264/Α5/31-05-2021 (ΦΕΚ 2281/Β/31-05-2021, ΑΔΑ: 6ΨΒ746ΜΤΛΗ-ΗΛΡ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε … ➜ περισσότερα

Οι νέοι συντελεστές για την Κοινή Ομάδα Σχολών των ΕΠΑΛ θα ισχύσουν στις Πανελλαδικές του 2019 Θα τροποποιηθεί η πρόσφατα εκδοθείσα κοινή υπουργική απόφαση

Ανακοίνωση (5-4-2018) του Υπουργείου Παιδείας Με την Φ.151/43612/Α5/15-3-2018 (ΦΕΚ 983/Β/20-3-2018) … ➜ περισσότερα

Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση Φ.253/85476/Α5/28-5-2015 (ΦΕΚ 995/Β/29-5-2015, ΑΔΑ:7ΣΩ6465ΦΘ3-Β1Κ) του Υπουργείου Παιδείας Οι Σχολές, … ➜ περισσότερα