Προγράμματα επιμόρφωσης Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Κατά την επιμορφωτική περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023

Έγγραφο 121379/Ε3/27-10-2023 του Υπουργείου Παιδείας Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Αφορά στους απομείναντες εγγεγραμμένους στους πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης όλων των ΠΔΕ

Εγκύκλιος Φ.351.1/310/99615/Ε3/11-09-2023 (ΑΔΑ: 9Σ9Σ46ΝΚΠΔ-ΘΡΙ) του Υπουργείου Παιδείας Καλούμε τους απομείναντες … ➜ περισσότερα

Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Αριθμ. Φ.351.1/150/33121/Ε3/22-3-2023 (Τεύχος B’ 1964/27.03.2023) Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης Με θητεία μέχρι 31-7-2027

Απόφαση Φ.351.1/69/20931/Ε3/23-02-2023 (ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ) του Υπουργείου Παιδείας Τοποθετούμε στις αντίστοιχες … ➜ περισσότερα

Κατανομή σχολικών μονάδων σε Συμβούλους Εκπαίδευσης για την επιστημονική ευθύνη

Υπουργική Απόφαση Φ.351.1/7/2692/Ε3/11-01-2023 (Τεύχος B’ 65/12.01.2023) Κατανομή στις θέσεις των … ➜ περισσότερα