Συγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ)

Απόφαση 551/206635/Ε3/18-12-2014 (ΑΔΑ:64ΛΒ9-430) του Υπουργείου Παιδείας Συγκροτούμε το Κεντρικό Υπηρεσιακό … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών στο ΚΥΣΔΕ

Απόφαση 540/205465/E3/17-12-2014 (ΑΔΑ:7ΔΚΜ9-5ΙΕ) του Υπουργείου Παιδείας Α.   Ορίζουμε τη … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Έγγραφο 7409/12-12-2014 (ΑΔΑ: Ω8ΝΞ9-Ω58) της ΔΔΕ Φλώρινας Η ΔΔΕ Φλώρινας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ο νέος Σχολικός Σύμβουλος φιλολόγων της Φλώρινας

Απόφαση 441/200732/Ε3/10-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΔΒΛ9-Τ60) του Υπουργείου Παιδείας Τοποθετούμε τον Μπαρμπούτη Γεώργιο … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αλλαγές στον τρόπο επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων (Ν. 4275/2014)

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/24-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΕΨ2Χ-ΔΔΜ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Απόφαση 10693/11-9-2014 (ΑΔΑ:7ΡΡΨ9-ΠΟ9) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Απόφαση 10692/11-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΞΡ09-ΔΟΧ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τοποθέτηση Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κενούμενες θέσεις

Απόφαση Υ- 27/110476/Δ2/15-7-2014 (ΑΔΑ:7Ν9Κ9-Π5Ζ) του Υπουργείου Παιδείας Τοποθετούμε στις κενούμενες … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]