Μέχρι 31 Μαρτίου οι μετεγγραφές μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από και προς ελληνικά σχολεία του εξωτερικού

Έγγραφο Φ.814.13/43623/Η2/15-3-2018 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με το αρ. 35 … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μετεγγραφές μαθητών από και προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού Οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται

Έγγραφο Φ.814.13/166020/Η2/5-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με το ζήτημα της … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες στο εξωτερικό

Απόφαση Φ.821/85747/Η2/23-5-2017 (ΦΕΚ1888/Β/31-5-2017, ΑΔΑ: ΩΑΠΝ4653ΠΣ-4ΡΩ) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

H επιτροπή επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

Απόφαση Φ. 821/64099/Η2/15-4-2016 (ΦΕΚ 248/ΥΟΔΔ/19-5-2016) του Υπουργείου Παιδείας Συγκροτούμε την Επιτροπή … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό Από το σχολικό έτος 2016-2017

Εγκύκλιος Φ.821/51882/Η2/29-3-2016 (ΑΔΑ:7ΒΒΣ4653ΠΣ-ΛΓΔ) του Υπουργείου Παιδείας Προκειμένου να γίνει επιλογή … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μετεγγραφές μαθητών από και προς ελληνικά σχολεία του εξωτερικού Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται

Εγκύκλιος Φ.814.13/174236/Η2/2-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με το ζήτημα της … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οδηγίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τεκνών Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό Ισχύουν μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τις οδηγίες για … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Mετεγγραφές μαθητών Γ’ τάξης Ελληνικών Γενικών Λυκείων εξωτερικού σε Γενικά Λύκεια της ημεδαπής για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 2014-2015

Εγκύκλιος Φ.815.2/61938/Η2/21-4-2015 (ΑΔΑ:ΩΒ6Ι465ΦΘ3-0Α2) του Υπουργείου Παιδείας Έως και τις 30-4-2015 … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων στα αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού

Απόφαση Φ.814/37451/Η2/6-3-2015 (ΑΔΑ:7Δ56465ΦΘ3-Ι0Ε) του Υπουργείου Παιδείας Αναθέτουμε για το σχολικό … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Έναρξη – λήξη, διακοπές – αργίες σχολικού έτους 2014-2015 ελληνικών σχολικών μονάδων εξωτερικού

Απόφαση Φ818.1/37454/Η2/6-3-2015 (ΑΔΑ:7Ζ1Δ465ΦΘ3-Β4Ε) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε Την έγκριση των … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Έγγραφο Φ.821/3455Σ/213169/Η2/30-12-2014 (ΑΔΑ:Ψ1Ξ9-Τ8Ψ) του Υπουργείου Παιδείας Το ΥΠΑΙΘ προκηρύσσει την … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο