Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Απόφαση Κ1/121500/17-7-2017 (ΦΕΚ 2648/Β/28-7-2017, ΑΔΑ:7Ν5Ν4653ΠΣ-Σ2Δ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε ως … ➜ περισσότερα

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Απόφαση Κ1/121552/17-7-2017 (ΦΕΚ 2604/Β/26-7-2017) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε ως κριτήρια … ➜ περισσότερα

Ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για το 2017-2018

Απόφαση 111204/Κ1/3-7-2017 (ΑΔΑ:7ΖΜ94653ΠΣ-4Β3) του Υπουργείου Παιδείας Ανανεώνουμε τις αποσπάσεις, για … ➜ περισσότερα

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Απόφαση Κ1/106075/23-6-2017 (ΦΕΚ 2199/Β/28-6-2017) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε ως κριτήρια … ➜ περισσότερα

Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να συμπληρώνουν το ωράριό τους εκτός των ΙΕΚ και στα ΣΔΕ Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης

Παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017) … ➜ περισσότερα

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Απόφαση Κ1/1380/20-1-2017 (ΦΕΚ 396/Β/13-2-2017) του Υπουργείου Παιδείας Α. Ορίζουμε ως … ➜ περισσότερα

Οι νέοι Υποδιευθυντές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Με θητεία μέχρι 31-8-2018

Απόφαση K1/1871/4-1-2017 (ΑΔΑ:Ω5ΓΣ4653ΠΣ-50Χ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την απόσπαση των … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Απόφαση Κ1/192979/14-11-2016 (ΦΕΚ 3815/Β/2016, ΑΔΑ:64Π44653ΠΣ-ΖΨ4) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούνται τα … ➜ περισσότερα

Aποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση Κ1/191667/10-11-2016 (ΑΔΑ:648Κ4653ΠΣ-ΛΩ8) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε για το σχολικό … ➜ περισσότερα

Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέση Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Μέχρι τις 31-8-2018

Απόφαση Κ1/167690/10-10-2016 (ΑΔΑ:78Ε94653ΠΣ-ΜΟ4) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την απόσπαση των … ➜ περισσότερα

Παράταση Αποσπάσεων των Εκπαιδευτικών Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Απόφαση Κ1/149974/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την παράταση της απόσπασης … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Αιτήσεις από 17-8-2016 έως 24-8-2016

Έγγραφο Κ1/129115/4-8-2016 (ΑΔΑ:7ΞΗ64653ΠΣ-7ΒΕ) του Υπουργείου Παιδείας Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ … ➜ περισσότερα

Οι νέοι Διευθυντές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Η θητεία τους λήγει στις 31-8-2018

Απόφαση Κ1/131268/9-8-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΑΝ4653ΠΣ-Μ24) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απόσπαση των … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων διευθυντών ΣΔΕ Από 5 έως 18-8-2016 οι αιτήσεις ηλεκτρονικά

Έγγραφο Κ1/128705/3-8-2016 (ΑΔΑ: 626Ξ4653ΠΣ-ΕΜΑ) του Υπουργείου Παιδείας Η Γενική Γραμματεία … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων υποδιευθυντών σε ΣΔΕ Από 5-8-2016 έως 18-8-2016 οι αιτήσεις ηλεκτρονικά

Έγγραφο Κ1/128258/2-8-2016 (ΑΔΑ: 7Κ4Ν4653ΠΣ-9ΩΦ) του Υπουργείου Παιδείας Η Γενική Γραμματεία … ➜ περισσότερα

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα ΣΔΕ Η απόφαση ισχύει από 25-07-2016 και καταργεί κάθε προηγούμενη

Απόφαση Κ1/122403/25-7-2016 (ΑΔΑ:67ΣΤ4653ΠΣ-ΝΨΙ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής … ➜ περισσότερα

Ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση Αρ. Πρωτ. Κ1/119806/20-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΡΗΙ4653ΠΣ-Μ4Ζ) του Υπουργού Παιδείας Ανανεώνουμε τις αποσπάσεις, … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο