Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΓΕΛ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Φ.251/72087/Α5/28-4-2016 (ΑΔΑ:ΨΘΙΣ4653ΠΣ-Σ7Ξ) του Υπουργείου Παιδείας Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν … ➜ περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΕΠΑΛ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Φ.151/72085/Α5/28-4-2016 (ΑΔΑ:ΩΣ5Ω4653ΠΣ-4ΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ για την κατανομή των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2016-2017

Απόφαση Φ.253.1/69267/Α5/22-4-2016 (ΦΕΚ 1232/Β/27-4-2016, ΑΔΑ:ΩΟΗΣ4653ΠΣ-ΘΕΧ) του Υπουργείου Παιδείας Δημοσιεύτηκε στην … ➜ περισσότερα

Τα μηχανογραφικά δελτία 2016 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δελτίο τύπου (26-4-2016) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ για την πρόσβαση των ειδικών κατηγοριών υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Απόφαση Φ.151/63620/Α5/14-4-2016 (ΦΕΚ 1092/Β/18-4-2016, ΑΔΑ:Ω8ΔΛ4653ΠΣ-ΕΔΜ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

Απόφαση Φ251/49728/Α5/23-3-2016 (ΦΕΚ 994/Β/11-4-2016, ΑΔΑ:7ΞΣ84653ΠΣ-ΓΩΔ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013

Έγγραφο Φ.151/33587/A5/25-2-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από ερωτήματα που έχουν … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013

Εγκύκλιος 18306/Α5/18-2-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη Φ.151/17557/Α5 … ➜ περισσότερα

Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ στα ΤΕΙ, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων Με βάση τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Νέο Σύστημα)

Απόφαση Φ.151/17557/Α5/2-2-2016 (ΦΕΚ 290/Β/12-2-2016, ΑΔΑ:6ΟΜ24653ΠΣ-ΥΧ1) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε τον … ➜ περισσότερα

Νέα τροποποίηση της ΥΑ «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Β/θμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες……»

Απόφαση Φ.151/213895/A5/30-12-2015 (ΦΕΚ 2954/Β/31-12-2015, ΑΔΑ:ΩΗΡΟ4653ΠΣ-Ζ3Κ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε τη … ➜ περισσότερα

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν. 4186/2013

Απόφαση Φ.253/193309/Α5/10-12-2015 (ΦΕΚ 2647/Β/9-12-2015, ΑΔΑ:ΩΩΩΧ4653ΠΣ-6ΧΛ) του Υπουργείου Παιδείας Με την … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων σε επιστημονικές Ολυμπιάδες Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και μετά

Εγκύκλιος Φ.251/186784 /A5/19-11-2015 (ΑΔΑ:75ΖΓ4653ΠΣ-ΠΤΜ) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση για τους κάτοχους απολυτηρίου Λυκείου σχ. έτους 2015-2016 κι εφεξής που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί σε Ολυμπιάδα

Δελτίο τύπου (11-11-2015) του Υπουργείου Παιδείας Ενημέρωση για τους κάτοχους … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση αποφοίτων ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών σχετικά με την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

Δελτίο τύπου (11-11-2015) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το 2016-2017 Υποβολή δικαιολογητικών στις ειδικές επταμελείς επιτροπές από 11 έως και 27 Νοεμβρίου 2015

Εγκύκλιος Φ.151/170408/Α5/26-10-2015 (ΑΔΑ:6ΗΟΖ4653ΠΣ-Ε87) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της με … ➜ περισσότερα

Διορθώσεις στην ΥΑ για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες σε ποσοστό 5% των θέσεων

Στην αριθμ. Φ.151/140132/Α5 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων … ➜ περισσότερα

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου Για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Φ.151/142457/Α5/11-9-2015 (ΦΕΚ 2029/Β/17-9-2015) περί καθορισμού των … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο