Σχετικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων σε επιστημονικές Ολυμπιάδες Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και μετά

Εγκύκλιος Φ.251/186784 /A5/19-11-2015 (ΑΔΑ:75ΖΓ4653ΠΣ-ΠΤΜ) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση για τους κάτοχους απολυτηρίου Λυκείου σχ. έτους 2015-2016 κι εφεξής που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί σε Ολυμπιάδα

Δελτίο τύπου (11-11-2015) του Υπουργείου Παιδείας Ενημέρωση για τους κάτοχους … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση αποφοίτων ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών σχετικά με την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

Δελτίο τύπου (11-11-2015) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το 2016-2017 Υποβολή δικαιολογητικών στις ειδικές επταμελείς επιτροπές από 11 έως και 27 Νοεμβρίου 2015

Εγκύκλιος Φ.151/170408/Α5/26-10-2015 (ΑΔΑ:6ΗΟΖ4653ΠΣ-Ε87) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της με … ➜ περισσότερα

Διορθώσεις στην ΥΑ για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες σε ποσοστό 5% των θέσεων

Στην αριθμ. Φ.151/140132/Α5 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων … ➜ περισσότερα

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου Για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Φ.151/142457/Α5/11-9-2015 (ΦΕΚ 2029/Β/17-9-2015) περί καθορισμού των … ➜ περισσότερα

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες σε ποσοστό 5% των θέσεων Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Απόφαση Φ. 151/140132/Α5/8-9-2015 (ΦΕΚ 1975/Β/14-9-2015, ΑΔΑ:ΩΝΘΓ465ΦΘ3-ΜΦΤ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση … ➜ περισσότερα