Τα σχολεία στα οποία θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση νοσηλευτές δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής για το 2022-2023 Ο σχολικός νοσηλευτής που ήδη υπηρετεί θα έχει την ευθύνη της άσκησής τους

Απόφαση 142512/Ε4 /16-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τις σχολικές μονάδες … ➜ περισσότερα

Οι προϋποθέσεις πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης φοιτητών σε δομές Ειδικής Αγωγής Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ορίζεται ως υπεύθυνος συντονισμού της Πρακτικής Άσκησης στο σχολείο του

Έγγραφο 55880/Δ3/19-05-2021 του Υπουργείου Παιδείας Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί … ➜ περισσότερα

ΥΠΑΙΘ – Πρακτική άσκηση φοιτητών

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 98446/2020 έγγραφο … ➜ περισσότερα