Προγράμματα και επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το 2014-2015

Εγκύκλιος 208971/Δ2/22-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με τις επισκέψεις εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Έγγραφο 155393/Γ7/29-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας Κάθε σχολικό έτος η 2η … ➜ περισσότερα

Έγκριση των δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που οργανώνει η Ορνιθολογική Εταιρεία

Έγγραφο 168686/Γ7/7-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας Διαβάστε το έγγραφο

Καθιέρωση της ‘Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης’

Το Υπουργείο Παιδείας Και Θρησκευμάτων ευαισθητοποιημένο σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής, … ➜ περισσότερα