Επιμόρφωση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν για Παράλληλη Στήριξη 2014-2015

Εγκύκλιος 11144/12-12-2014 (ΑΔΑ:7ΔΖΨ9-ΖΥΩ) του Υπουργείου Παιδείας Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α’ … ➜ περισσότερα

Μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών ΕΣΠΑ από μειωμένου σε πλήρους ωραρίου

Απόφαση 187457/Ε2/19-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΖΡΒ9-Ω2Ε) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση των αριθμ. 164474/Δ2/10-10-2014 … ➜ περισσότερα

Μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απασχολούνται στην παράλληλη στήριξη από μειωμένου ωραρίου σε πλήρους (ΕΣΠΑ)

Εγκύκλιος 178655/Ε2/5-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας Αναφορικά με τη μετατροπή συμβάσεων … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 242 προσωρινών αναπληρωτών με μειωμένο ωράριο κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.01.50, ΠΕ04.02.50, ΠΕ04.04.50, ΠΕ04.05.50 Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για Παράλληλη Στήριξη

Απόφαση 164474/Δ2/10-10-2014 (ΑΔΑ:ΨΩΕΖ9-ΒΨΑ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης

Έγγραφο 161134/Γ6/7-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται για … ➜ περισσότερα

Παράλληλη Στήριξη μαθητών, Στήριξη μαθητών από Ιδιώτη Βοηθό, Στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται και Στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή για το Διδακτικό Έτος 2014-2015 – Τα απαραίτητα έγγραφα

Εγκύκλιος 87238/Γ6/4-6-2014 του Υπουργείου Παιδείας Η αίτηση για έγκριση και … ➜ περισσότερα