Μετατροπή συμβάσεων μειωμένου σε πλήρους ωραρίου για τους αναπληρωτές στην Παράλληλη Στήριξη Μετά από πρόταση των Διευθύνσεων Εκπάιδευσης και απόφαση του Υπουργείου Παιδείας

Έγγραφο 160240/Ε2/29-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Αναφορικά με τη μετατροπή συμβάσεων … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προσλήψεις 241 αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου Ειδικής Β/θμιας για Παράλληλη Στήριξη Ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 26 έως και την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

Απόφαση 157916/Ε2/26-9-2016 (ΑΔΑ:Ψ3364653ΠΣ-ΘΛΙ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η εγκύκλιος για την παροχή Παράλληλης Στήριξης. στήριξης από ΕΒΠ ή από Σχολικό Νοσηλευτή Για το διδακτικό έτος 2016-2017

Εγκύκλιος 91409/Δ3/3-6-2016 (ΑΔΑ:6ΞΠΜ4653ΠΣ-8ΝΝ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη 22 αναπληρωτών ειδικής αγωγής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ανάληψη υπηρεσίας από 8 έως και 9-2-2016

Αποφάσεις 20434/Ε2/8-2-2016 (ΑΔΑ:73ΜΕ4653ΠΣ-ΖΧΗ) και 20424/Ε2/8-2-2016 (ΑΔΑ:7Ξ7Ψ4653ΠΣ-ΓΥΠ) του Υπουργείου Παιδείας Την πρόσληψη 22 … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης Από μειωμένου σε πλήρους ωραρίου

Απόφαση 188430/Ε2/23-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΕ0Υ4653ΠΣ-2Δ4) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την 170327/Ε2/26-10-2015 (ΑΔΑ … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης από μειωμένου σε πλήρους ωραρίου Απαιτείται τροποποίηση της ΥΑ πρόσληψης, μετά από πρόταση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Έγγραφο 179689/Ε2/9-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Αναφορικά με τη μετατροπή συμβάσεων … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη 385 αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για την Παράλληλη Στήριξη για το 2015-2016 Οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από τη 26 έως και 27 Οκτωβρίου 2015

Απόφαση 170327/Ε2/26-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΒΥ94653ΠΣ-73Δ) του Υπουργείου Παιδείας Πρόσληψη 385 εκπαιδευτικών Β/θμιας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των αναπληρωτών παράλληλης στήριξης στα ΚΕΔΔΥ για συμπλήρωση ωραρίου Η συγκεκριμένη δαπάνη μισθοδοσίας έχει κριθεί ως μη επιλέξιμη

Έγγραφο 8402/15-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Παράλληλη Στήριξη μαθητών, Στήριξη μαθητών από Ιδιώτη Βοηθό, Στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται και Στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή για το 2015-2015 – Τα απαραίτητα έγγραφα Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο σχολείο

Εγκύκλιος 90911/Δ3/9-6-2015 (ΑΔΑ:ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ) του Υπουργείου Παιδείας 1) Η αίτηση για … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη μιας αναπληρώτριας για Παράλληλη Στήριξη για το 2014-2015

Απόφαση 62455 /Ε2/21-4-2015 (ΑΔΑ:ΩΣΔΧ465ΦΘ3-ΩΙΑ) του Υπουργείου Παιδείας Προσλαμβάνουμε ως προσωρινή … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προγραμματισμός επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης των αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Έγγραφο 48/3-2-2015 (ΑΔΑ: Ω7ΟΙ9-ΣΕΕ) του ΠΕΚ Κοζάνης Προγραμματισμός – γεωγραφική … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ενημέρωση των Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Γ’ Φάσης των εκπαιδευτικών της Παράλληλης Στήριξης

Εγκύκλιος 11560/30-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΚ129-ΡΙ7) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο των Πράξεων … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σύσταση και συγκρότηση Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης των εκπαιδευτικών της Παράλληλης Στήριξης κατά το 2014-2015

Απόφαση 10706/1-12-2014 (ΦΕΚ 810/ΥΟΔΔ/19-12-2014, ΑΔΑ:Ω5ΚΟ9-Ρ5Ξ) του Υπουργείου Παιδείας Σύσταση και … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προσλήψεις 37 αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για παράλληλη στήριξη

Απόφαση 212066/Ε2/29-12-2014 (ΑΔΑ:63ΡΕ9-ΗΕΥ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Επιμόρφωση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν για Παράλληλη Στήριξη 2014-2015

Έγγραφο 11319/17-12-2014 της ΕΥΕ ΕΔ του Υπουργείου Παιδείας Επιμόρφωση εκπαιδευτικών … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Επιμόρφωση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν για Παράλληλη Στήριξη 2014-2015

Εγκύκλιος 11144/12-12-2014 (ΑΔΑ:7ΔΖΨ9-ΖΥΩ) του Υπουργείου Παιδείας Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α’ … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών ΕΣΠΑ από μειωμένου σε πλήρους ωραρίου

Απόφαση 187457/Ε2/19-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΖΡΒ9-Ω2Ε) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση των αριθμ. 164474/Δ2/10-10-2014 … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]