Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ

Εγκύκλιος 182631/Δ2/12-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας Για το συντονισμό της διδασκαλίας … ➜ περισσότερα