Μέντορες, Ενδοσχολικοί Συντονιστές και Εκπαιδευτικοί Όμιλοι Επιμορφωτικό υλικό που προβλήθηκε κατά τις ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 22 Νοεμβρίου 2022 από το ΥΠΑΙΘ

Ο θεσμός του Μέντορα (Mentoring) (Έγγραφο .docx) Ο θεσμός και … ➜ περισσότερα

Επιμορφωτική τηλεδιάσκεψη για θέματα Μεντόρων, Ενδοσχολικών Συντονιστών και Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Ομίλων Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Έγγραφο 141362/Ε3/15-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων … ➜ περισσότερα

Ενδοσχολικός Συντονιστής – Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας Η θητεία του/της διαρκεί ένα (1) σχολικό έτος

Αριθμ. Φ12/102913/ΓΔ4 (Τεύχος B’ 4509/25.08.2022) Ενδοσχολικός Συντονιστής Άρθρο 1, Ορισμός … ➜ περισσότερα