Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το 2018-2019 Υποβολή αιτήσεων από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2018

Εγκύκλιος 67499/Δ2/27-4-2018 του Υπουργείου Παιδείας Λαμβάνοντας υπόψη την 58167/Δ2/13-04-2018 ΥΑ … ➜ περισσότερα

Νέα ΥΑ για τη Λειτουργία Μουσικών Σχολείων που ισχύει την 24-4-2018 Υποβαθμίζεται ο ρόλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων

Απόφαση 58167/Δ2/13-4-2018 (ΦΕΚ 1371/Β/24-4-2018, ΑΔΑ:Ω8Χ34653ΠΣ-ΨΘ0) του Υπουργείου Παιδείας Α. Εισαγωγή … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 64 αναπληρωτών μουσικών για τα μουσικά σχολεία Πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 έως και τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

Απόφαση 48548/Ε1/23-3-2018 (ΑΔΑ:ΩΑ1Γ4653ΠΣ-9Θ0) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Απόδοση μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής UPD : Αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας η διαδικασία απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων

Έγγραφο 39554/Δ2/8-3-2018 του Υπουργείου Παιδείας Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος της Γ΄ τάξης Μουσικού Γενικού Λυκείου Ισχύει για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 15993/Δ2/31-1-2018 (ΦΕΚ 759/Β/5-3-2018, ΑΔΑ: 6Λ5Ψ4653ΠΣ-ΧΗΦ) του Υπουργείου Παιδείας Τα … ➜ περισσότερα

2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων 2018 Από 26 έως 28 Απριλίου 2018 στην Αργολίδα

Έγγραφο 18859/Δ2/5-2-2018 του Υπουργείου Παιδείας Το ΥΠΠΕΘ εγκρίνει τη διεξαγωγή … ➜ περισσότερα

Νέα Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων Με τριετή θητεία

Απόφαση 186646/Δ2/1-11-2017 (ΦΕΚ 579/ΥΟΔΔ/14-11-2017, ΑΔΑ:6ΕΕΧ4653ΠΣ-ΤΝ4) του Υπουργείου Παιδείας Α. Συγκροτούμε … ➜ περισσότερα

Τα κενά στα Μουσικά, στα Καλλιτεχνικά και στα Διαπολιτισμικά Σχολεία για τις μεταθέσεις 2018

Στον ιστότοπο inventory.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν … ➜ περισσότερα

Προσλήψεις 16 αναπληρωτών στα Μουσικά Σχολεία Ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Απόφαση 187616/Ε2/2-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΗΨ94653ΠΣ-11Υ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … ➜ περισσότερα

Προσλήψεις 435 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 στα μουσικά σχολεία Ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

Απόφαση 170053/Ε2/11-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΞΞΡ4653ΠΣ-4Θ2) του Υπουργείου ΠαιδείαςΑπό το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … ➜ περισσότερα

Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το 2017-2018

Απόφαση 102968/Δ2/19-6-2017 (ΑΔΑ: 72ΡΣ4653ΠΣ-ΕΥΜ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τον αριθμό … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της εγκυκλίου με θέμα «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» Οι διαδικασίες επιλογής θα πραγματοποιηθούν τις εργάσιμες ημέρες από 20 έως και 23 Ιουνίου 2017

Εγκύκλιος 86171/Δ2/23-05-2017 (ΑΔΑ: ΩΝ8Σ4653ΠΣ-Δ1Ο) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την υπ’ … ➜ περισσότερα

Τα κενά στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για αποσπάσεις κατά το 2017-2018

Στον ιστότοπο inventory.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν … ➜ περισσότερα

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 Υποβολή αιτήσεων από 2 έως 31 Μαΐου 2017

Εγκύκλιος 70411/Δ2/28-4-2017 (ΑΔΑ:7Γ6Ι4653ΠΣ-ΖΞ7) του Υπουργείου Παιδείας Α. Διαδικασία αιτήσεων Για … ➜ περισσότερα

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων Αυστηροποιούνται οι διαδικασίες εισαγωγής και μετεγγραφής μαθητών

Απόφαση 64379/Δ2/18-4-2017 (ΦΕΚ 1405/Β/25-4-2017, ΑΔΑ:ΨΧΑ34653ΠΣ-Ρ3Π) του Υπουργείου Παιδείας Συνοπτικά τα … ➜ περισσότερα

Απόδοση μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής της Γενικής Εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων Υποβολή αιτήσεων από 1-4-2017 έως 31-5-2017

Έγγραφο 49618/Δ2/22-3-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τη 94541/Δ2/15-6-2015 ΥΑ … ➜ περισσότερα

Τα οργανικά κενά του Μουσικού Αμυνταίου για τις μεταθέσεις 2017-2018

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης για τα … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 7 αναπληρωτών ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 στα μουσικά σχολεία Ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου έως και Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Απόφαση 12130/Ε2/25-1-2017 (ΑΔΑ:ΩΜ524653ΠΣ-ΦΞ3) του Υπουργείου Παιδείας Προσλαμβάνουμε ως προσωρινούς αναπληρωτές … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη Μουσικών Γενικών Λυκείων Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο 631/Δ2/2-1-2017 του Υπουργείου Παιδείας Η σχεδίαση μαθήματος από τον/την … ➜ περισσότερα