Σε ποιες περιπτώσεις δικαιούται ο εκπαιδευτικός την μηνιαία Οικογενειακή Παροχή

Έγγραφο 2/58264/0022/15-9-2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Βάσει των διατάξεων … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου επί του επιδόματος θέσης ευθύνης

Έγγραφο 129180/0092/8-10-2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Το επίδομα θέσης … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο